SCD Express™ @ Home

SCD Express™ is een systeem om de bloeddoorstroming te optimaliseren door middel van  intermitterende pneumatische compressie. Hierdoor verlaagt de incidentie van diepveneuze trombose (DVT) en pulmonaireembolieën(PE) zonder verhoogde bloedingsrisico’s bij gebruik van anticoagulantia (bloedverdunners).Het SCD Express™ systeem heeft ook zijn plaats in de wondzorg bij o.a. de behandeling van veneuze ulcera.

Behandeling thuis

U heeft de mogelijkheid het apparaat aan te kopen of te huren:

Aankoop

Optie 1: aankoop nieuw apparaat (met 1 jaar garantie)
Optie 2: aankoop tweede handsapparaat (met 1 jaar garantie)
Verkoopprijs van beide opties te bekomen bij Haromed bvba (tel 09/326 05 10).

Omschrijving SCD Express™ systeem
Het SCD Express™ toestel wordt aangeleverd met bijpassende sleeves (verschillende afmetingen mogelijk). Dit SCD Express™ toestel kan zowel op batterij (tot 8 uur autonomie) als op netstroom worden gebruikt en beschikt over alarmfuncties, wat de veiligheid van de therapie waarborgt. Het werkingsgeluid is erg stil.

Huur

Het apparaat kan op afroep gehuurd worden, met een minimumduur van 14 dagen. Er dient een borg (250 EUR) betaald te worden, die terugbetaald wordt op het einde van de huurperiode. De huurprijs bedraagt 12 EUR per dag incl. BTW. Verlenging van de huur is steeds mogelijk.

Sleeves (beenhoezen)

Zowel bij aankoop als bij huur dienen de sleeves aangekocht te worden. Meer info te bekomen bij Haromed bvba.

Leveringskost (in België)

Bij aankoop van het toestel : min. 85 EUR incl. BTW (incl. uitleg werking +aanleggen sleeves) - leveringskost in functie van leveringsplaats
Bij huur van het toestel : min.105 EUR incl. BTW (incl. uitleg werking, aanleggen sleeves, ophaling, reiniging en controle) - leveringskost in functie van leveringsplaats

Hoe aan te vragen?

Meestal gebeurt dit via uw behandelende arts of verpleegkundige.
U kan ook rechtstreeks een aanvraag indienen bij de firma Haromed bvba, partner van Covidien.
De aanvraag kan u op eenvoudige wijze indienen bij Haromed bvba door middel van het aanvraagformulier ‘SCD Express™ @ Home’ (te bekomen bij uw behandelende arts of verpleegkundige), telefonisch op het nummer 09/326 05 10 of per e-mail via info@haromed.com.
Zodra Haromed bvba uw aanvraag heeft ontvangen, wordt u persoonlijk gecontacteerd om verder concreet af te spreken.

Levering en betalingswijze

Het SCD Express™ toestel en de bijhorende sleeves kunnen op het gewenste thuisadres geleverd en opgehaald (bij huur) worden.

Bij huur van het toestel :
Bij aanvang van de huur dient contant betaald te worden: sleeves + leveringskost+ borg.
Na afloop van de huur wordt het huurgeld betaald middels verrekening met de reeds betaalde borg (betaling binnen 10 dagen na
factuurdatum).

Bij aankoop van het toestel :
Bij levering contante betaling van de pomp, de sleeves en de leveringskost.

Assistentie

Bij technische vragen/problemen met het toestel/sleeves kan u steeds terecht bij Haromed: op het telefoonnummer 09/326 05 10 of via e-mail info@haromed.com.